Vol 2, No 4 (April 2018): Biotarget

Review Article 
The role of inflammatory factors in skeletal muscle injury
Wenjing Ma, Tongtong Xu, Ye Wang, Changyue Wu, Lingbin Wang, Xiaoming Yang, Hualin Sun
Biotarget  
2018;
2:
7